Recykling, dlaczego warto?

Zarządzanie pozyskiwaniem i transferem zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego. Często stawiamy sobie pytanie, dlaczego warto popierać recykling urządzeń elektronicznych.
Firma Stala Group udowadnia, że recykling to nie tylko moda, to sposób na życie nasze i naszych dzieci. Idea ponownego wykorzystania urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowi naszą dewizę.

Recykling – dlaczego warto ?

1. Środowisko
Zarządzanie i recykling urządzeń elektronicznychelektrycznych w znaczący sposób przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia środowiska. Tablety, telefony, czy też komputery nie podlegają naturalnemu rozkładowi. W wyniku procesu regeneracji, sprzęty komputerowe lub urządzenia mobilne, które były używane przez zaledwie kilka miesięcy, z pewnością mogą otrzymać "drugie życie". Ponadto recykling zmniejsza emisję dwutlenku węgla, co wpływa korzystnie na wstrzymanie zmian klimatycznych.
2. Energia
Produkcja na bazie zregenerowanych produktów oszczędza wodę i energię, a także pozwala na nowatorskie rozwiązania.
3. Gospodarka
Pozyskiwanie, a także zbieranie odpadów elektronicznychelektrycznych wymaga stosowania odpowiedniej wiedzy, dotyczącej tego, jak z nimi postępować. Platformy prowadzące procesy odnowy sprzętu elektronicznego i elektrycznego wymagają zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie. Stanowi to pierwszy krok do stworzenia wielu miejsc pracy. Nowe perspektywy otworzą się przed absolwentami szkół o profilach związanych z ochroną środowiska. Utylizacja starych komputerów itp. urządzeń staje się bardzo popularnym zjawiskiem.
4. Przestrzeń
Recykling zużytego sprzętu elektrycznegoelektronicznego stał się sposobem na zminimalizowanie odpadu, czyli zmniejsza się konieczność składowania. Nasza firma ma w tym swój znaczący udział.
5. Zasoby naturalne
Proces recyklingu eliminuje niebezpieczne pierwiastki, natomiast ponownie wykorzystuje cenne minerały i metale szlachetne.

Firma Stala Group prowadzi konsultacje w zakresie:

  • kompleksowego zarządzania odpadami: poprawnego gospodarowania i segregowania, a także organizacji oraz pozyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • tworzenia i wdrażania wydajnego systemu przetwarzania i gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, opierając się na potencjale i możliwościach danej organizacji.